Voor meer informatie
contact 0031-20-6909046

Computerbrain helpt Emerald International School - Ghana

In maart 2018 opende Emerald basisschool in Oda haar deuren voor kinderen uit de buurt. In de eerste week zijn er 10 kinderen gestart en al snel groeide dit aantal exponentieel. We zijn nu een paar jaar verder en inmiddels zitten er 100 leerlingen op de school. Voor de corona-uitbraak kwamen er elke maand bijna 5-10 nieuwe leerlingen bij. De school is nog niet helemaal af maar dat er in Oda (Eastern region) behoefte is aan deze school is duidelijk. Met de hulp en ondersteuning vanuit Computerbrain en dergelijke fondsen, vooral Gemeente Amsterdam Zuidoost heeft Emerald een goede start gemaakt en een positieve indruk achter gelaten in Oda. We willen nog meer kinderen kunnen helpen en betere faciliteiten kunnen bieden maar hiervoor hebben we meer ondersteuning nodig.

Emerald school photos en activiteiten

Project in Ghana, Emerald School begonnen in Oda. In 2015 hulp van Spark. Met al het goede werk dat de stichting heeft verricht in Nederland was er altijd nog de droom om ook de kansarmere in Ghana te helpen. In 20xx begon de start aan een schoolgebouw in Akim-Oda een kleine stad buiten Accra en in het Oosten van Ghana. Na jaren lang bezig te zijn met de bouw konden de deuren van de school in 2018 eindelijk open. Inmiddels heeft de school 70 kinderen. Er is veel progressie gemaakt met deze school maar er kan en moet nog veel meer gebeuren.

Emerald International Akim Oda, Ghana - ICT lokaal

Alle kinderen en jongeren hebbeb de gelegeinheid om met computer leren. Vanaf 2 jaar tot 12 jaar. In januari is er de gelegeinheid voor voorwassenen ook computer leren.

Emerald School Bus Akim Oda, Ghana.

Met hulp van Computerbrain, Netherlands kreeg Emerald een school busje. Elke dag rijdt de schoolbus door Oda om de kinderen op te halen en naar school te brengen. Voor veel ouders is het belangrijk maar ook heel fijn dat er een schoolbus is die de kinderen iedere ochtend ophaalt en iedere middag weer thuis afzet. Veel ouders werken in de landbouw of staan op de markt en hebben niet altijd de tijd om hun kinderen naar school te brengen en/of op te halen.

Hoofd Activiteiten van Computerbrain - Amsterdam

Huiswerkbegeleiding, Mentorproject, computercursussen.

voormalige Minister van Der Laan met politici op bezoek bij Computerbrain.

De bestuurs- en stafleden van SJVC komen voort uit de migrantengemeenschappen waar de organisatie actief voor is; zij kennen de sociaal-maatschappelijke infrastructuur binnen het stadsdeel en traditionele visies op onderwerpen als opvoeding, onderwijs, gender en autoriteit die binnen segmenten de verschillende migrantengemeenschappen gang op de huidige nieuwe locatie en met het aantal beschikbare computers werden het afgelopen schooljaar 50 kinderen geholpen met hun huiswerk. De kinderen kwamen 2 รก 3 keer per week in groepen vanaf 15 tot en met 20 kinderen. De activiteit duurt per groep +/- 2 uur per keer. Er werd gewerkt aan de verbetering van de Nederlandse taal en rekenen. Elke dag werd beroep gedaan op de heer Botchey voor computeradvies en huiswerkbegeleiding voor de vakken rekenen en taal. Hij werd hierin bijgestaan door assistenten, mensen met relevante opleiding voor het project, die grotendeels op vrijwillige basis hun bijdrage leveren. De behoefte aan training, advies en begeleiding groeide en er ontstond behoefte aan grotere ruimte, uitbreiding van activiteiten en professionalisering.

The belangrijkste activiteit van Stichting Computerbrain is: Huiswerkbegeleiding, computercursussen voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar en computercursussen voor volvassenen. De activiteit huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen van basisscholen uit groep 2 tot en met groep 8. Huiswerkbegeleiding is heel belangrijk voor deze kinderen. Ze kampen bijna allemaal met een taalachterstand die door de school niet wordt verholpen. Vaak hebben ze faalangst bij het maken van de toetsen in het onderwijs of niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan (Entree- en Citotoets) en daardoor scoren ze vaak te laag. De meeste kinderen hebben een extra taal - en rekenlessen nodig en ondersteuning bij het begrijpend lezen.