Voor meer informatie
contact 0031-20-6909046

Over Ons

Stichting Computerbrain is een organisatie zonder winstbejag gestationeerd in Amsterdam, Nederland met zusterondernemingen in Ghana. Computerbrain bestaat sinds 1999. Wij zijn een stichting die zowel de immigrante jeugd en volwassenen als de jeugd in in het algemeen (en vooral allochtonen) helpt met computervaardigheden en huiswerk en die daarbij projecten onderneemt die hen zullen helpen met het verkrijgen van noodzakelijke vaardigheden voor hun toekomstig levensonderhoud.

Het werd officieel geregistreerd in Nederland in het jaar 2002 als een stichting die zowel de immigrante jeugd en de volwassenen als de jeugd in de diaspora en in Afrika helpt met computervaardigheden en huiswerk en die daarbij projecten onderneemt die hen zullen helpen met het verkrijgen van noodzakelijke vaardigheden voor hun toekomstig levensonderhoud.

Het mandaat van de organisatie moet het jeugdonderwijs voor Afrikanen in de diaspora evenals dat van Europeanen van Afrikaanse afkomst bevorderen. De gelijkheid van geslacht is een ander hoofdstuk binnen het mandaat van Computerbrain, als ook het mobiliseren van en het ontwikkelen van de talenten van de jeugd, wat bijdraagt aan een zinvolle nationale en globale ontwikkeling. Een concept dat de jeugd zal motiveren om met hun eigen ondernemingen te beginnen in het bijzonder in de informele sectoren in eigen land, in plaats van naar het buitenland te migreren.

De gelijkheid van geslacht is een ander hoofdstuk binnen het mandaat van Computerbrain, als ook het mobiliseren van en het ontwikkelen van de talenten van de jeugd, wat bijdraagt aan een zinvolle nationale en globale ontwikkeling. Een concept dat de jeugd zal motiveren om met hun eigen ondernemingen te beginnen in het bijzonder in de informele sectoren in eigen land, in plaats van naar het buitenland te migreren. Is een organisatie zonder winstbejag gestationeerd in Amsterdam, Nederland met zuster ondernemingen in Ghana. Computerbrain bestaat sinds 1999. Wij zijn een stichting die zowel de immigrante jeugd en volwassenen als de jeugd in in het algemeen (en vooral allochtonen) helpt met computervaardigheden en huiswerk en die daarbij projecten onderneemt die hen zullen helpen met het verkrijgen van noodzakelijke vaardigheden voor hun toekomstig levensonderhoud.

Visie en Missie

SJVC wil een duurzame bijdrage leveren aan de sociale-, economische – en culturele ontwikkeling van bewoners in achterstandspositie in Amsterdam Zuidoost ongeacht herkomst, sexe, geloofsovertuiging of geaardheid. In de visie van SJVC staat toegang tot informatie en het opdoen van kennis centraal bij het realiseren van sociaal-maatschappelijke – en economische zelfredzaamheid. Het inspireren, motiveren en enthousiasmeren van sociaal kwetsbare bewoners vormen kerningrediënten van alle activiteiten van SJVC. Kennis en vaardigheden zijn instrumenten om voor volwaardige participatie aan de maatschappij en een kwalitatief hoogstaand leven. De behoefte van de bewoner (m/v) is ons uitgangspunt, maar deze houdt zelf te allen tijde de regie en verantwoordelijkheid. Alle activiteiten van SJVC zijn ondersteunend, begeleidend, maar nooit leidend.

Onze kernwaarden zijn:

Commitment:

SJVC en onze cursisten gaan een wederzijdse commitment met elkaar aan: SJVC verleent diensten met maximale inzet naar beste behoren iedere bewoner (m/v) die gebruik maakt van onze dienstverlening en de cursisten leveren een maximale inspanning om kennis en vaardigheden aan te leren en zijn dienstbaar ten opzichte van andere cursisten. Het niet nakomen van verplichtingen heeft te allen tijde actie tot gevolg om de prestatie te verbeteren. Bij uitblijven van gewenst resultaat neemt SJVC definitieve maatregelen die kunnen leiden tot het beëindigen van de samenwerkingsrelatie met de cursist(e) of met de docent(e) in kwestie.