Voor meer informatie
contact 0031-20-6909046

Doneren

WAT doen wij met uw oude pc?

Wij zamelen gebruikte hardware in. Uw oude hardware is geld waard. Dat geld zetten wij in voor ICT-ondersteuning van lokale economische en maatschappelijke projecten in Ghana. Computerbrain ondersteunt maatschappelijke en onderwijsorganisaties met de inzet van ICT.

WAAROM pc-donatie?

Een goede ICT-Infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor sociale en economische ontwikkeling. Met uw oude hardware voorzien wij onze projecten van nieuwe, passende hardware.

Betrouwbare ICT-infrastructuur

Om ontwikkelingen te kunnen faciliteren, is een betrouwbare ICT-infrastructuur doorslaggevend. De praktijk wijst namelijk uit dat organisaties, dankzij de inzet van ICT, in staat zijn efficienter, effectiever en vernieuwender te werken. Denkt u bijvoorbeeld aan de computer als leermiddel, als toegang tot informatie of als middel om mee te registreren. Dankzij uw gift kunnen wij volgens het oud-voor-nieuwprincipe beter inspelen op de vraag. En uw afgedankte hardware krijgt dankzij onze tussenkomst een maatschappelijk nuttige bestemming.

HOE doet u mee?

Door uw hardware te doneren aan Computerbrain. U draagt dan direct bij aan de opbouw van Afrika. En uw afgedankte hardware krijgt dankzij onze tussenkomst nog een maatschappelijk nuttige bestemming. U kunt bijdragen aan Computerbrain door uw afgeschreven hardware aan ons te doneren . Wij zorgen ervoor dat uw hardware professioneel wordt geïnventariseerd en opgehaald. Uw data worden veiliggesteld en verwijderd.

Contact ons als bedrijf, School, enz.

Organisatie

Adres

Tel Nrs

Email

Contact Persoon

Bericht

naar:info@computerbrain.nl