Voor meer informatie
contact 0031-20-6909046

Geschiedenis width=

In oktober 1998 startte Evangelist E. B. Botchey en het bestuur van Stichting Computerbrain met het organiseren van computerlessen en huiswerkbegeleiding voor Afrikaanse jongeren in Amsterdam. Ze begonnen hiermee nadat ze hadden vastgesteld dat de behoefte hiertoe bestond bij buurtbewoners en leden van hun kerkgemeenschap, the True Teachings of Christ Temple. Dhr. Botchey is een gediplomeerde Microsoft Certified Systems Engineer.Hij bekostigde zelf een aanschaf van 12 computers, nieuwe en gebruikte en de huur van een ruimte in Amsterdam Zuidoost, waar de activiteiten plaats konden vinden. Vanaf het begin bleek dat er een grote behoefte bestond bij schoolgaande kinderen van basisscholen aan huiswerkbegeleiding. Er werd relevante software voor de Nederlandse taal en rekenen aangeschaft. Er kwamen gestaag meer kinderen, jongeren en volwassenen bij.

Vanaf het begin tot nu toe hebben ongeveer 240 kinderen en jongeren en 580 volwassenen, die geen computer thuis hebben, gebruik gemaakt van diverse activiteiten. Verder legt de heer Botchey ook zelf de huisbezoeken af en verschaft hij transportdiensten voor de cursisten wanneer nodig. De activiteiten van de heer Botchey werden zeer gewaardeerd binnen de gemeenschap, ook door niet Afrikaanse ouders en jongeren. Elke dag werd beroep gedaan op de heer Botchey voor computeradvies en huiswerkbegeleiding voor de vakken rekenen en taal. Hij werd hierin bijgestaan door assistenten, mensen met relevante opleiding voor het project, die grotendeels op vrijwillige basis hun bijdrage leveren. Gezien de tijdintensiviteit die heer Botchey in het project stopte kon hij de activiteiten en cursussen niet meer allen bekostigen. De noodzaak was groot om dit project een andere vorm te geven. Op 16 december 2002 is de stichting Jeugd en Volwassenen Computerbrain officieel opgericht. In 2004 zijn er dankzij diverse subsidiegevers nieuwe computers en nieuw inventaris aangeschaft. In het afgelopen jaar is er speciaal veel aandacht besteed aan huiswerkbegeleiding van de kinderen van diverse basisscholen uit Amsterdam Zuidoost. Er is bij diverse evaluaties en gesprekken met ouders en de directie van de scholen geconstateerd dat deze activiteit daadwerkelijk heel nuttig was en is.

Het werd officieel geregistreerd in Nederland in het jaar 2002 als een stichting die zowel de immigrante jeugd en de volwassenen als de jeugd in de diaspora en in Afrika helpt met computervaardigheden en huiswerk en die daarbij projecten onderneemt die hen zullen helpen met het verkrijgen van noodzakelijke vaardigheden voor hun toekomstig levensonderhoud.

De belangrijkste activiteit van Stichting Computerbrain is: Huiswerkbegeleiding voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar en computercursussen. De activiteit huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen van basisscholen uit groep 2 tot en met groep 8. Huiswerkbegeleiding is heel belangrijk voor deze kinderen. Ze kampen bijna allemaal met een taalachterstand die door de school niet wordt verholpen. Vaak hebben ze faalangst bij het maken van de toetsen in het onderwijs of niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan (Entree- en Citotoets) en daardoor scoren ze vaak te laag. De meeste kinderen hebben een extra taal - en rekenlessen nodig en ondersteuning bij het begrijpend lezen. Op de huidige nieuwe locatie en met het aantal beschikbare computers werden het afgelopen schooljaar 50 kinderen geholpen met hun huiswerk. De kinderen kwamen 2 á 3 keer per week in groepen vanaf 15 tot en met 20 kinderen. De activiteit duurt per groep +/- 2 uur per keer. Er werd gewerkt aan de verbetering van de Nederlandse taal en rekenen.

Visie en Missie

SJVC wil een duurzame bijdrage leveren aan de sociale-, economische – en culturele ontwikkeling van bewoners in achterstandspositie in Amsterdam Zuidoost ongeacht herkomst, sexe, geloofsovertuiging of geaardheid. In de visie van SJVC staat toegang tot informatie en het opdoen van kennis centraal bij het realiseren van sociaal-maatschappelijke – en economische zelfredzaamheid. Het inspireren, motiveren en enthousiasmeren van sociaal kwetsbare bewoners vormen kerningrediënten van alle activiteiten van SJVC. Kennis en vaardigheden zijn instrumenten om voor volwaardige participatie aan de maatschappij en een kwalitatief hoogstaand leven. De behoefte van de bewoner (m/v) is ons uitgangspunt, maar deze houdt zelf te allen tijde de regie en verantwoordelijkheid. Alle activiteiten van SJVC zijn ondersteunend, begeleidend, maar nooit leidend.

Onze kernwaarden zijn:

Commitment:

SJVC en onze cursisten gaan een wederzijdse commitment met elkaar aan: SJVC verleent diensten met maximale inzet naar beste behoren iedere bewoner (m/v) die gebruik maakt van onze dienstverlening en de cursisten leveren een maximale inspanning om kennis en vaardigheden aan te leren en zijn dienstbaar ten opzichte van andere cursisten. Het niet nakomen van verplichtingen heeft te allen tijde actie tot gevolg om de prestatie te verbeteren. Bij uitblijven van gewenst resultaat neemt SJVC definitieve maatregelen die kunnen leiden tot het beëindigen van de samenwerkingsrelatie met de cursist(e) of met de docent(e) in kwestie.