Voor meer informatie
contact 0031-20-6909046

Welkom op Computerbrain

Huiswerkbegeleiding

Veel jongeren hebben moeite met plannen, structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie. Anderen hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn. Computerbrain biedt voor iedere leerling passende begeleiding, door keuzemogelijkheden te bieden in het aantal middagen, de mate van contact met ouders en school en de combinatie met individuele begeleiding. zich een onwrikbare positie verworven waar het gaat om de huiswerkbegeleiding, computertraining en empowerment.

voormalige Minister van Der Laan met politici op bezoek bij Computerbrain.

Bij Computerbrain volgen leerlingen zes dagen per week huiswerkbegeleiding. Onze docenten zorgen voor een stimulerende omgeving, waarin iedere leerling rustig kan werken aan het huiswerk, studievaardigheden en het verbeteren van zwakke vakken. Bij Computerbrain leren scholieren dat zij zelf hun schoolresultaten kunnen verbeteren, zodat ze zelfstandig verder kunnen: dit motiveert enorm! Computerbrain is al ruim 12 jaar in Amsterdam Zuidoost bezig met het organiseren van de huiswerkbegeleiding en mentorprojecten. Deze activiteiten samen met de computerlessen zijn de belangrijkste activiteiten van Computerbrain gebleven. Sinds het prille begin tot nu heeft de stichting meer dan 890 kinderen en jongeren geholpen. Computerbrain dankt alle sponsers zeer voor de toegewijde steun

Als uw zoon/dochter specifiek problemen heeft met een of meer vakken kan bijles gegeven worden. Wij maken daarvoor apart afspraken. Als er op school of thuis redenen zijn waardoor het studeren niet goed lukt, kijken we of we daar iets aan zouden kunnen doen. Het kan zijn dat er op school, bij het kind zelf of thuis omstandigheden voorkomen die goed studeren niet bevorderen. Wij proberen daar als dat mogelijk is aandacht aan te besteden.